ϲʼr

Board Minute Archives (to 2021)

NORTHWEST AEA BOARD MEETING MINUTES FROM SEPTEMBER 2021 BACK TO JANUARY 2019.

2021-22

September 20, 2021 - / / Minutes

August 16, 2021 - / /

July 19, 2021 -///

2020-21

June 30, 2021 - /

June 21, 2021 - Board Meeting///

June 1, 2021 - Special Board Meeting/

May 17, 2021 -//

May 12, 2021 - Special Board Meeting/

April 30, 2021 - Special Board Meeting/

April 19, 2021 -//

March 24, 2021 -/

March 15, 2021//

February 15, 2021//

January 27, 2021Special Board Meeting//

January 18, 2021//

January 13, 2021 Special Board Meeting/

December 21, 2020///

December 2, 2020 -/

November 16, 2020 -//

October 19, 2020 -//

September 21, 2020 -//

September 4, 2020 -/(Special meeting)

August 24, 2020 -/(Special meeting)

August 17, 2020 -//

July 20, 2020 -//

2019-20

June 15, 2020 -/

May 18, 2020 -/

May 1, 2020 -/

April 27, 2020 -/

April 20, 2020 -/

March 16, 2020 -/

Feb. 17, 2020 -/

Jan. 20, 2020 -/

Dec. 16, 2019 -/

Nov. 25, 2019 -/

Oct. 21, 2019 -/

Sept. 16, 2019 -/

Aug. 19, 2019 -/

July 15, 2019 -/

2018-19

June 17, 2019 -/

May 20, 2019 -/

April 15, 2019 -/

March 18, 2019 -/

Feb. 18, 2019 -/

Jan. 21, 2019 -/